top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Salihli'de Milli Mücadelenin Kahramanlarından Abdurrahman Zahidmolla

Salihli Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Yunan tehlikesi üzerine 1919 da Salihli’de gençlerin bilinçlendirilmesi yönünde büyük rol oynayan ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin de ilk başkanlığını yapan Abdurrahman Zahid Bey’in milli mücadelenin en büyük kahramanlarından biri olduğunu söyledi.Salihli’de Milli Mücadelenin en büyük kahramanlarından olan Abdurrahman Zahid Molla’nın Yunan tehlikesi üzerine 1919 da gençlerin bilinçlendirilmesinde büyük rol oynadığını belirten Salihli Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, ilçede Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin de ilk başkanlığını yaptığını ve Salihli’nin yunan işgaline kadar gerçekleştirilen milli çalışmaların da önderliğini yaptığını söyledi.


Salihli Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ”30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkesinin ardından itilaf devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan vb.) Mondros’un bazı maddelerini bahane ederek Anadolu’yu işgale başladılar. Antep, Urfa, Maraş’ta Fransızlar işgale başlarken; Akdeniz Bölgesini İtalyanlar; Karadeniz’i Rumlar; Doğu Anadolu’yu Ermeniler, Trakya’yı İngilizler ve Batı Anadolu’yu “Megali İdea” düşüncesiyle Yunanlar işgale başlamışlardı. Padişah ve dönemin sadrazamları gaflet içindeyken Mebusan Meclisi de kurtuluşa umutsuz bakmaktaydı. Zaten ilerleyen zamanlarda İstanbul’un işgaliyle Mebusan Meclisi dağıtılacak ve üyeleri Anadolu’ya geçerek, kurtuluş için “Ya istiklal ya ölüm” diyen Mustafa Kemal’in etrafında toplanacaklardı. Tarihler 15 Mayıs 1919’u gösterdiğinde Yunanlar ilhak amaçlı yani bir daha bu topraklardan çıkmamak üzere İzmir’i işgal ettiler. İzmir’in işgali ilkönce Amasya’da protesto edildi. Bu işgal yunanlar için büyük yunan devleti kurma yolunda atılan önemli bir adımdı. Hasta Adam olarak nitelendirilen Osmanlı’nın bittiğini sanan yunanlar ve arkalarındaki emperyalist güçler yanılmışlardı. Yunanların ve Rumların bu topraklarda yaptıkları zulüm karşısında Türk halkı hiçbir şey yapmadan öylece duramazdı. “Milletin kurtuluşunu yine milletin azim ve kararı belirleyecekti.” Ülkede bu anlayışa sahip kahraman gençler ve birçok aydın cemiyetler kurarak halkı örgütlemeye başladılar. Gün birlik günüydü. İzmir’i işgal edip Anadolu’nun içlerine doğru ilerlemeye devam eden yunanlar, Demirci Gördes ve Salihli dolaylarında kahraman Kuvay-ı Milliyeciler tarafından durduruldular. Bu kahramanların içinde Darendeli Zahid Molla çok büyük önem arz etmektedir” dedi.


“Salihli’de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin İlk Başkanlığını Yaptı”

Salihli’de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ilk başkanlığını yapan Abdurrahman Zahid Molla’nın Yunan tehlikesi üzerine 1919 da gençlerin bilinçlendirilmesinde büyük rol oynadığını ve Salihli’nin yunan işgaline kadar gerçekleştirilen milli çalışmaların da önderliğini yaptığını belirten Salihli Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin,” Abdurrahman Zahid Molla Malatya’nın Darende ilçesindendir.  Babasının adı Hasan Sıtkı Efendi'dir. Hasan Sıtkı Efendi, Osmanlı Hükümetinin görevlendirmiş olduğu Halep vilayetinin kadı vekilidir. 1882 yılında doğan Zahid Bey, ilköğrenimini Adana da gördükten sonra, İstanbul’a giderek hukuk mektebini okumuştur. Mezuniyetinden sonra Bayındır Kadı Vekilliği görevini yaptı. 1909 da İstanbul’daki görevinden istifa ederek Saruhan (Manisa) mutasarrıflığı için Turgutlu’da görevlendirildi. 1915 yılında da Salihli’ye nakledildi. Yunan tehlikesi üzerine 1919 da gençlerini bilinçlendirilmesinde büyük rol oynadı. Salihli’de Müdafaa-i Hukuk cemiyetinin de ilk başkanlığını yapan Abdurrahman Zahid Bey,  Salihli’nin Yunan işgaline kadar gerçekleştirilen milli çalışmaların da önderliğini yaptı. Salihli Müdafa-i Hukuk Cemiyetin temelleri Hacım Muhittin Bey, Rauf Bey, Miralay Bekir Sami Bey ve Celal (Bayar) Beylerin gayretleriyle atılmıştır. Bu sıralarda Doğuda Erzurum ve Sivas Kongresiyle ulusal mücadele fikri yayılmaya başlamıştı. Hem doğuda hem de batıda ulusal mücadele için uğraşan cemiyetler bulunmaktaydı. Sivas kongresinde Batı cephesi umum Kuvay-ı Milliye Komutanlığına atanan Ali Fuat Paşanın çabalarıyla birbirinden bağımsız bu iki hareket birleşmiş ve Anadolu’nun bütününde ulusal mücadele hâkim olmaya başlamıştır. Anadolu’nun milli mücadelede örgütlenip cemiyetlerin bir çatı altında birleştirilmesindeki en önemli rol tabii ki de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük çabalarıdır” dedi.


“Birçok Kuvayi Milliyeci Kadı Zahid Bey'in Yanına Katılarak Halkta Milli Şuuru Uyandırmaya Çalıştılar”

Abdurrahman Zahid Bey, Bozdağ Muharebelerinin çıkması üzerine bölgedeki göçmenlerin zorda kalmaması için, onların güvenliklerini sağlayarak Uşak ve Afyon üzerine nakillerini sağladığını belirten Salihli Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin,” Abdurrahman Zahid Bey, Bozdağ Muharebelerinin çıkması üzerine bölgedeki göçmenlerin zorda kalmaması için, onların güvenliklerini sağlayarak Uşak ve Afyon üzerine nakillerini sağladı. Ayrıca Eskişehir’e kadar olan bütün karakolları ve köyleri uyararak asker toplamaya başladı. Çünkü Yunan kuvvetleri Salihli’ye doğru ilerlemeye başlamıştı. Birçok Kuvay-ı Milliye’ci Kadı Zahid Beyin yanına katılarak halkta milli şuuru uyandırmaya çalıştılar. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için "Ya İstiklal Ya Ölüm" diyen bütün kahramanların ruhu şad olsun. Mekânları cennet olsun” dedi.


YaSüleyman Arasan ve Mustafa Toga'nın 4 Ekim 2018 tarihli Salihli'de Milli Mücadelenin Kahramanlarından Abdurrahman Zahidmolla yazısından alınmıştır.


Comments


bottom of page