top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Atatürk'ün Salihli İstasyonunda Halkla Konuşması

Batı Anadolu seyahati sırasında:

Gösterdiğiniz duygulara teşekkürler ederim. Buraya kadar, bu kadar erken gelebilmenizin gerçek duygularınızı göstermek isteğiyle olduğunu anlıyorum. Bundan son derece mutluyum. Ben de size karşı aynı duygularla doluyum. Saygıdeğer halk, çok eziyet ve çok acı gördünüz. Fakat artık bunlardan sonsuza dek kurtuldunuz. O kara günler artık tekrarlanamaz. Çünkü milletin uyanışı ve açıkgözlülüğü çok büyüktür. Bundan sonra memleketimizi kesin kurtuluşa ulaştırmak için çok kuvvetli ve esaslı tedbirler almak gerekir. Bu tedbirlerin en önemlisi ve en birincisi ilim, esaslı irfandır. İşte şurada gördüğüm küçük mektepliler, ilim ve irfan ordularını kuracaklardır.

Bu yüzden geleceğe güvenle bakabiliriz. Saygıdeğer halk; biliyorsunuz ki, hayatımızı, istiklâlimizi, namusumuzu kurtaran Misak-ı Millimize olan tam bağlılığımızdır. Millet ve milletten doğan ordumuz, bu milli misakı süngülerle gerçekleştirmiştir. Bunu siyasi olarak ifade ettirmek için delege heyetimiz Lozan’da faaliyetle çalışmaktadır. Memleket içerisinde çalışırken; diğer taraftan hemen karşımıza çıkabilecek olan düşmanları yere sermek için daima hazır bulunmalıyız. Bu millet üç buçuk seneden beri çok fedakârlık yapmıştır. Gerekirse bundan sonra da hayat ve namusu için daha çok fedakârlık yapacaktır.


İzmir Yollarında, s. 45-46*Konuşma tarihi 14 Ocak 1923 - 20 Şubat 1923 arasındadır, görsel ise 16 Ekim 1925 tarihindedir. Görsel ve konuşma aynı tarih değildir.

Comments


bottom of page