top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Manisa'nın Kalemişi Camileri

Demirci Ahatlar Camii

Demirci ilçesinin Ahatlar köyünde (mahallesi) bulunan camidir. Doğu cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer alan tabelaya göre 1885 tarihinde inşa edilmiştir. Ahatlar Camii süslemelerinin çoğunluğunu bitkisel desenli örnekler oluşturmaktadır. Söz konusu süslemelerde siyah, yeşil, mor, kiremit rengi, turuncu, beyaz ve kahverengi tonları kullanılmıştır. Burada yer alan bitkisel desenler iki boyutlu olup çoğunlukla yarı stilize özelliktedir. Ayrıca sembolik tasvirlerin kullanımı da dikkat çekmektedir. Ahatlar Camii’nde de Kışlak Eski Camii’nde olduğu gibi irili ufaklı ağaç motifleri saksılı ve saksısız olarak bol miktarda resmedilmiştir.

Demirci Ahatlar Camii

Soma Damgacı Camii

Soma Damgacı Camii, Soma ilçesi Karamanlı mahallesinin camisidir. Basit ve sade olan yapı, mimari tasarımdan çok duvar resimleriyle dikkati çekmektedir. Üzeri sari sıvalı, taş duvarı harim; içten düz ahşap tavan, dıştan ise saçaklı çatı ile örtülmüştür. Kahverengi, mavi, yeşil, kiremit rengi ve tonlarının kullanımıyla kompozisyonda renklerle elde edilen sürekli ve ahenkli bir uyum sağlanmıştır.


Kula Kurşunlu Camii

Kurşunlu Camii, Kula ilçesinde bulunur. Kapısı üzerindeki inşa kitabesine göre H.902 (M.1496) tarihlerinde Hoca Seyfeddin tarafından yaptırılmıştır. H.1194 (M.1780) yılında onarım görmüştür.


Kırkağaç Çiftehanlar Camii

Çiftehanlar Camii, Kırkağaç ilçesinde bulunan camidir. Küçük Ağazade Mustafa tarafından Mimar Çelebi Ali’ye 1864’te yaptırılmıştır.


Kırkağaç Sarıhoca Camii

Sarı Hoca Kırkağaç’ın kurucularındandır. Kayadibi ile Bakır kasabası arasında o zamanlar mevcut Taş köyünde ikamet ettiği tarihlerde Osmanlı padişahı II.Murat ile bu köyde görüşmüş olduğu nakledilir. Sarı Hoca’nın Türkçeye tercüme ettiği Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevi’sini beğenen II.Murat bu hizmetinden dolayı takdir ifadesi olarak Sarıhoca Camiini inşa ettirip Kırkağaç halkını aşar vergisinden muaf tutar ve böylece civardaki bir kısım halk Kırkağaç’a göç ederek buraya yerleşir. Bir rivayete göre de II. Murat’ın eşi yolculuk esnasında Kırkağaç’tan geçerken rahatsızlanır. Burada Sarı Hoca Efendi’nin duasıyla iyileşir. Bu nedenle padişah II. Murat Sarıhoca Camii’ni ve yanındaki taştan evi yaptırır.


Demirci Küpeler Camii

Demirci Küpeler Camii, Demirci ilçesinin Küpeler köyündeki camidir. Giriş açıklığının üzerinde bulunan hat yazılardan yapının inşa tarihi, onarım tarihi ve inşa ettiren kişiler hakkında ilgi çekici bilgilere ulaşmak mümkündür. Yapı ilk olarak 779/1377-78 yılında inşa edilmiş, ardından 1307/1889-90 yılında Hatip İsmail Efendi tarafından onartılmıştır. Bu onarım sırasında Hacı İbrahim ve Karacahacılardan Kara Mehmet oğlu Mehmet adlı kişiler de ihsanda bulunmuşlardır. Kitabelerden ayrıca yapı ustasının Kıymıkçı Mustafa adlı biri olduğu, camideki hat yazıların el-hattat Mehmet Emin tarafından, süslemelerinse Demircili Sofiler Mahallesi’nden el-müzehhib Mehmet tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Kitabelerde ayrıca Kahveci Ahmet oğlu Mehmet Ağa ve Tacir Ali Ağa adlı kişilerin de isimleri geçmektedir.


Soma Kırkoluk Camii

Soma Kırkoluk Camii, Soma ilçesinin Darkale köyündedir. Yapıda, banisini ve inşâ tarihini açıkça belirten bir kitabe bulunmamakla birlikte ikisi son cemaat mahallinde harime giriş kapısının iki yanında, diğeri de kadınlar mahfilinin kuzey duvarında olmak üzere üç adet tarih yazılıdır.

Soma Kırkoluk Camii

Turgutlu Sinirli Camii

Turgutlu ilçesi Sinirli köyü camisidir. 1874-1875 (Hicri 1292) yılına tarihlendirilen Sinirli Köyü Camii, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Yapıdaki duvar resimleri, son cemaat yeri, ibadet mekanı ve kadınlar mahfili olmak üzere, her bölümde duvarlarda, sütun başlıklarında, saçaklarda ve kemer yüzeylerinde karşımıza çıkmaktadır. Ağırlıklı olarak vazolu ve vazosuz çiçek motiflerinin tasvir edildiği bu resimlerin arasında sayıca daha az olsa da, mimari tasvirler ve bir adet üzerinde bıçak saplanmış ve dilimlenmiş vaziyette karpuz tasvirine yer verilmiştir.

Turgutlu Sinirli Camii

Kula Carullah Bin Süleyman Camii

Carullah Bin Süleyman Camii, Kula ilçesine bağlı Emre köyünde bulunmaktadır. H. 954 (M.1547-48) tarihinde inşa edildiği kitabesinden anlaşılan yapının süslemeleri H. 1233 (M. 1817-18) tarihinde Banazlı Şehzade Abdurrahman Efendi tarafından yapılmıştır.


Soma Emir Hıdır Bey Camii

Milli Mücadele’nin zor zamanlarında büyüklerimizin bahçesinde ürettiği cephaneler ile zafere umut, direnişe merkez olmuş, işgal öncesinde düşmana direnecek olan askerlerimizin yeminlerinin şahidi ve son bayram namazının ardından vedalaşmaların tanığıdır; kentimizin önemli sembollerinden biri olan Emir Hıdır Bey Camii, nam-ı diğer Çarşı Camii.


Akhisar Karaosmanoğlu Hacı Mustafa Ağa Camii

Manisa Akhisar ilçesi, Zeytinliova bucağında bulunan Akhisar Karaosmanoğlu Hacı Mustafa Ağa Camiinin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak kaynaklardan Saruhanoğlu Beyliği döneminde yörede söz sahibi olan Karaosmanoğulları tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Ayrıca caminin yanına Karaosmanoğullarına ait bir de köşk yapılmıştır.


Demirci Kışlak Eski Camii

Demirci Kışlak Eski Camii, yapım tarihi tam olarak bilinmeyen caminin harim duvarları yerel sanatkârlar tarafından, kendine özgü bir üslup ortaya koyması açısından oldukça önemlidir *2018-Nisan ayında oldukça harap durumdaydı.

Demirci Kışlak Eski Camii

Salihli Damatlı Köyü Eski Cami

Salihli Damatlı Köyü Eski Camii, Salihli ilçesi Damatlı Köyü'ndedir. Osmanlı erken tarihlerde bitkisel ve geometrik motifler uygulanırken 19. yüzyıl ve sonrasında manzara resimleri, natürtmortlar yoğunluk kazanmıştır. Damatlı Köyü Eski Cami’nin son cemaat yeri ve harim beden duvarlarında hem mimari hem de natürtmortlar görmek mümkündür. Yapının üç bölümlü son cemaat yerinde vazo ve ibrik içinde çiçekler, haşhaş bitkisi, dilimlenmiş karpuz, kiraz ağacı, cami tasvirine yer verilmiştir. Bazı örneklerde ibriğe vazo görevi yüklenmiştir. Su ile bağlantılı olan bu iki unsur, halk sanatçıları tarafından dini yapılarda kullanılmıştır. Araştırmalarda ele alınan motiflerin - meyvelerin Tanrı’yı simgelediği ifade edilmekle birlikte bu motiflerin ibriğin içinden çıkması ile ibriğe İslam sanatı çerçevesinde ayrı bir anlam yüklenildiği belirtilmektedir.


Comentarios


bottom of page