top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Sinirli Köyü Camii

Turgutlu ilçesi Sinirli köyü camisidir.

1874-1875 (Hicri 1292) yılına tarihlendirilen Sinirli Köyü Camii, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Yapıdaki duvar resimleri, son cemaat yeri, ibadet mekanı ve kadınlar mahfili olmak üzere, her bölümde duvarlarda, sütun başlıklarında, saçaklarda ve kemer yüzeylerinde karşımıza çıkmaktadır. Ağırlıklı olarak vazolu ve vazosuz çiçek motiflerinin tasvir edildiği bu resimlerin arasında sayıca daha az olsa da, mimari tasvirler ve bir adet üzerinde bıçak saplanmış ve dilimlenmiş vaziyette karpuz tasvirine yer verilmiştir.

Son cemaat yeri genel görünüm
Son cemaat yeri, Bursa kemeri düzenlemesi

Kaynaklar:


Comentários


bottom of page