top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Kurşunlu Camii

Kurşunlu Camii, Kula ilçesinde bulunur.


Kapısı üzerindeki inşa kitabesine göre H.902 (M.1496) tarihlerinde Hoca Seyfeddin tarafından yaptırılmıştır. H.1194 (M.1780) yılında onarım görmüştür.


Çarşı içinde kendi adı ile anılan meydanda, alçak bir kuşatma duvarı ile çevrili avlu içinde yer alır. Güneyinde haziresi vardır. Cami. kuzeyinde üç bölmeli son cemaat yeri ile sekizgen yüksek bir kasnağa oturan tek kubbenin örttüğü kare planlı harimden ibarettir. Cami, harim kapısı üzerindeki iki satırlık inşa kitabesine göre 1496 tarihinde yapılmış; bu kitabenin üstündeki sıva üzerine yazılı olan tamir kitabesine göre de 1780 yılında onarım geçirmiştir.


Camideki kalem işi süslemelerin yapılış tarihi kesin olarak belli değildir, Ancak, süslemelerin gösterdiği özellikler dikkate alındığında, bunların yapının 1780 tarihli onarımda yapılmış oldukları kabul edilebilir. Malzemesi ve süsleme türü ile kalem işlerinden ayrılan mihraptaki alçı tezniyat ise, mihrabın kemer alınlığında belirtilen 1835-36 yıllarına ait olmalıdır. Dolayısı ile yapı bu tarihlerde kısmi bir onarım geçirmiştir.


Caminin dışında süsleme sınırlı görülürken, harim de zengin kalem işi tezniyat dikkati çeker. Bu süslemeler mahfil, boşaltma kemerler, beden duvarlarındaki üst sıra pencereler ile kasnak ve kubbede yer almaktadır. Bunun yanı sıra mihrapta alçı süslemeye yer verilmiştir.


Kurşunlu Camii, Erol Şaşmaz
Kurşunlu Camii, Erol Şaşmaz
Kurşunlu Camii, Erol Şaşmaz
Kurşunlu Camii, Erol Şaşmaz
Kurşunlu Camii, Erol Şaşmaz
Kurşunlu Camii, Erol Şaşmaz
Kurşunlu Camii, Erol Şaşmaz
Kurşunlu Camii, Erol Şaşmaz

Kurşunlu Camii sanal turu:

تعليقات


bottom of page