top of page
 • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Çiftehanlar Camii

Kırkağaç ilçesinde bulunan camidir. Küçük Ağazade Mustafa tarafından Mimar Çelebi Ali’ye 1864’te yaptırılmıştır.


Kadınlar Mahfili:

Caminin en güzel yerlerinde biridir. Öylesine ince bir işçilik kullanılarak inşa edilmiştir ki caminin içine ilk defa giren bir kişinin farkına varması çok zordur. Üç yönde duvarlara balkon şeklinde çıkıntılar ilave edilmesiyle meydana gelmiştir. Bu kısmın etekleri ise resimler ile süslenmiştir. Bu mahfilde yaklaşık 50 kişi aynı anda ibadet edebilmektedir. Buraya caminin içindeki bir ahşap merdiven vasıtasıyla çıkılır.


Mihrab:

Çiftehanlar caminin en güzel bölümlerinin başında gelir. Mihrabın iki yanında sütün bulunur, bu sütunların başları alçı işleme ile süslenmiştir. Yine mihrabın üstünde motifler ile süslenmiş taş perdeler sarkmaktadır. Bunların üzerinde gözüken siyah mermerin altında ise büyük ihtimal bir ayet yazılıdır. Çünkü bu mermer parçasının buraya sonradan konduğu çok bellidir. Yine bu mermerin üst kısmına gelen yerde ise dönemin padişahı Sultan Birinci Abdülmecid Han’ın tuğrası işlenmiştir. Mihrabın en üst sağ ve sol köşelerine ise bir daire içinde çiçek motifleri çizilmiş ve bu motiflerin ortasına ise Osmanlı Harfleriyle “Maşaallah” yazılmıştır. Mihrabın iç duvarına ise boya ile perde resimleri çizilmiş ve bu perdenin ortasından sarkan bir zembil resmedilmiştir.


Minber:

Taş ve ahşabın mükemmel bir şekilde bütünleştirilmesiyle ortaya çıkan bir şaheserdir. Sekiz basamaklıdır. Her iki yan duvarına ahşap süslemeler işlenmiştir. Minberin üzerine ustaca yerleştirilen altı adet sütün ile bu işlemeler bir bütünlük gösterir. Minberin kubbe kısmı taş ile kapatılmıştır. Bu kubbenin iç kısmı ve minberin duvar ile birleşen yerlerine gül motifleri işlenmiştir.


Kubbenin Sırrı - Cennetin Sırrı

Çiftehanlar Camiinin Kubbesi ağaç malzeme kullanılarak şekillendirilmiş, şekillendirilen kısmın üzeri horasan sıva ile kaplanmıştır. Daha sonra resim süslemeleri ve alçı işlemeler yapılmıştır. Boya ve sıva ustası Merhum Mehmet Tekşen’den sağlığında alınan bilgiye göre tavanda son tadilat 1950’li yılların sonunda bizzat kendisi tarafından yapılmıştır. Tadilat izleri bakıldığında açıkça belli olmaktadır.

Yüz yılı aşkın bir süredir ibadet edilen Çiftehanlar Camii'nin kubbesi güzelliği ile herkesin ilgisini çekmiştir. Fakat pek az kişi kubbenin sırrına vakıf olmuştur. Atalarımız kubbeye işledikleri resimlerle namaz kılan cemaate mesaj vermek istemişlerdir. O mesajda şudur; kıldıkları 5 vakit namaz ile cennete çok yakın olduklarını, yapılan her ihlaslı ibadet ve hayrın insanları cennete götüreceğini ifade etmişlerdir. Kubbede ki resimler dikkatlice incelendiğinde bu kolayca anlaşılacaktır.


Kubbede 8 adet kapı resmedilmiştir. Bu da İslam inanışına göre var olan 8 cennete işaret etmektedir. Bu cennetlerin isimlerini sayacak olursak:

 1. Cennet’ün – Naîm: Nîmetler bahçesi,

 2. Cennet-i Adn: daimi kalınacak bahçe,

 3. Cennet’ül – Me’vâ: Barınılacak bahçe,

 4. Cennetu’l-Firdevs: Bahçe,

 5. Dâr’ul – Huld: daimi kalınacak yer,

 6. Dâr’ul – Karar: İkamet olunacak yer,

 7. Dâr’us – Selâm: Emniyet ve selâmet yeri.

 8. İlliyyûn: Yücelerin yücesi.

Olarak sıralayabiliriz. Her cennetin kapılarının ayrı ayrı isimleri vardır. Bu kapıların isimlerine izafeten kubbedeki kapıların isimlerini de şöyle sayabiliriz:

 1. Tövbe kapısı

 2. Namaz kapısı

 3. Oruç kapısı

 4. Zekât kapısı

 5. Sadaka kapısı

 6. Hac ve Umre kapısı

 7. Cihat kapısı

 8. Sıla-i Rahim kapısı

Cami ile yaşıt olacak kadar eski büyük ayaklı saat:

İkinci Abdülhamid Han zamanında tüm Osmanlı Yurdunda zamanın daha iyi kullanılması saat kuleleri yaptırıldığı bilinen bir gerçektir. Bunun yanında yurt dışından saat ithal edilerek, tüm yurtta saat kullanımının yaygınlaştırılmasına çalışılmıştır. Camimizin saati de aynı dönemde Çiftehanlar Camiine konulmuştur. Ne yazık ki şimdi arızalı olduğu için çalışmamaktadır. Fakat görünüşünün güzelliğiyle çok dikkat çekmektedir. Saatin üzerinde yine bolca gül motifleri işlenmiştir.

Çiftehanlar Camii, Erol ŞaşmazKaynaklar:Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page