top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi

Anadolu'da 13. yüzyılın büyük Türk şairi ustası olan Yunus Emre ve Hocası Taptuk Emre'nin, Kula'nın Emre mahallesinde türbe ve mezarı bulunmaktadır.


Yunus Emre'nin mezarı türbenin dış kapısı bulunur.

Tapduk, "aradığımı buldum" anlamına gelir. Yunus Emre, henüz Yunus olarak bilinirken Hacı Bektaş Veli tarafından Tapduk Emre'ye gönderilir. Tapduk Emre, o dönemde şimdilerde Carullah Bin Süleyman Camii olarak bilinen ve cami olarak kullanılan dergahı kullanır. Yunus Emre, dergaha yaklaşık 40 sene ormancı olarak hizmet etmiştir. Mezar taşında çift taraflı balta (labris) bulunur. Labris Lidya Krallığı bölgesinde sikke gibi birçok simgesel alanda kullanılır.


Kula ilçesine bağlı Emre Köyü'nde H.954 yılına tarihlenen bir çeşme, iki hamam kalıntısı ve medrese temeli günümüze kadar ulaşabilmiştir. Tapduk Emre Türbesi olarak anılan yapı mimari unsurlar bakımından Manisa’daki Saruhan Bey Türbesi ile büyük benzerlikler taşımaktadır. Türbe içinde ortadaki Tapduk Emre’ye diğerleri ise aile fertlerine ait olduğu söylenen on mezar bulunmaktadır. Türbe kapısının hemen önünde, taşında balta tasviri bulunan mezarın ise Yunus Emre’ye ait olduğuna inanılmakta ve her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.






Kaynaklar:



Comments


bottom of page