top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Manisa Adının Kaynağı


Manisa milyonlarca yıldan beri sırtını Manisa Spil Dağı’na dayamıştır. Yüz yıllardan beri gören gözler, boş boş ovaya ve içinde hayati belirtilerin bulunduğu Spilos'a bakmışlardır.


Düşlerimizi on binlerce yıl geriye taşıyalım. Bu yerler nasıldı? Buradan kimler geldi? Kimler geçti? Konuşulan diller, yaşanan bu yerlere konulan isimlerin kökeni neydi? Manisa'da yaşayan insanların genetik kartlarının yapısı ve oluşumu nasıl olmuştu? Tarihi kayıtlar bize binlerce yıllık süreç içinde, çok az bir kısmını aktarmıştır.


Manisa'da çıkan ve yeni bir oluşumu başlatacak olan elinizdeki gazetede biz de şehrimiz ile ilgili konulara değişik açıdan bakacağız. Sizlere Merhaba diyoruz. Olaylara yapıcı bir açıdan yaklaşmak ve çözüm yollarını göstererek pozitif enerji üretmek bizim düşünce tarzımız.


Bugüne kadar Manisa adının Kaynağı hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bunların başlıcaları şunlardır.


"Magnetler Teselya'daki Magnesia'dan gelerek bu şehri kurdular. Yeni yurtlarına da geldikleri yerin adını verip "Magnesia" dediler. Eski kaynaklarda Menderes nehri civarındaki Maiandros Magnesia' sından ayırmak için Magnesia ad Sipylum veya Spiylos Mağnesia'sı adı verilmiştir.


Bu bölgede bulunan mıknatıslı demire nisbet edilerek bu ad verilmiştir.


Lidya veya başka bir ön asya dilinde, anlamını bugün bilemediğimiz bir kelimeden türemiştir. Evliye çelebiye göre ise Latinler buraya büyük anlamında NİSA derlerdi. Manisa'nın Bizanslılar dan alınmasından , sonra Magnesia denildi ki, manası KAFİR KARISI ŞEHRİ demektir."


Mader kelimesinin kısaltılması Ma'dır ve anne anlamına gelmektedir. Fars kültürü bu bölgeye kadar çok etkili olmuştur. NİSA Arapça, İbranice, Fenike, Aramice dilinde aynı anlamı içeren kelimedir.


MA-N-İSA İsa'nın annesi şehri manasına da gelmektedir. Spil Dağı’nda bulunan ve haritalarda gösterilen nirengiye MERYEM taşı ismi verilmiştir. Meryem Ana Efes'e gitmeden önce Manisa'da Roman Shire isminde ki tapınakta kaldığı ve o yüzden bu bölgeyi şereflendirdiği için İsa'nın annesi anlamına gelen Manisa ismi verildiği söylenmektedir.


Bu konuların dil bilimciler ve uzmanlarınca incelenerek ortaya çıkarılması gerekmektedir.


Haydar Aksakal, 2000


Yazı Haydar Aksakal'ın Manisa Adının Kaynağı yazısından alınmıştır.


Comments


bottom of page