top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Ulu Camii ve Külliyesi

Manisa Ulu Camii Saruhanoğullarından Muzafferüddin İshak Bey'in talimatıyla Mimar Emet bin Osman tarafından 1366 yılında yapılmıştır.1378 yılında camiye bitişik olarak bir medrese inşa edilmiştir.

İshak Bey Külliyesi olarak da bilinmektedir.


İshak Bey, Sarıhanoğlu Beyliğinin kurucusu Saruhan Bey’in torunu, İlyas Bey’in oğlu, Gülgün Hatun’un eşidir. Saruhanoğlu Beyliği İshak Bey döneminde en geniş sınırlarına ulaşmıştır. İshak Bey’in 1388 yılında ölümünün ardından sandukasıyla (kabir sahibinin giysisi ya da Kabe’den getirilen örtü parçası) türbeleştirilmiştir.


Saruhanoğulları Beyliğinin en önemli yapılarındandır. Külliye; cami, medrese, türbe ve hamamdan oluşmaktadır. Tek minareli olan caminin hakiki kündekari tekniği ile yapılmış olan minberi Beylikler Dönemi Türk ahşap oymacılığının şaheserlerinden biridir. Minber Manisa Müzesi'nde korunmaktadır.


Fethiye Medresesi (İshâkiyye-i Fethiyye) adıyla anılan medrese, caminin batı bitişiğinde tek eyvanlı, iki katlı olarak camiden on yıl kadar sonra aynı mimar tarafından yapılmıştır. Kentin en eski medresesi olan yapının kuzeye bakan taç kapısının her iki yanında birer çeşme bulunmaktadır. Cami ile medrese arasındaki geçidin güney duvarında açılan bir kapıyla girilen türbede bulunan dört sandukanın İshak Çelebi ve ailesine ait olduğu sanılmaktadır.


Külliyenin hamamı ise Çukur Hamam olarak bilinmekte olup, külliyeye gelir getirmesi amacıyla yapıldığı vakfiyesinden anlaşılmaktadır. Hamam 2006 yılında restore edilmiştir.

Manisa Mevlevihanesi yakın olmamasına rağmen külliye içindedir.


Ulu Camii Bizans binası üzerine inşa edilmiştir, halen Bizans sütunları bulunmaktadır.


Külliye içindeki türbe, külliyeyi yaptıran İshak Bey’e aittir, İshak Bey Türbesi olarak bilinmektedir.


Ulu Camii

1376 yılına ait Ahşap Minberi ise son derece etkileyicidir. Harim içindeki en iyi sanat eseridir. Kündekari tekniğinde yapılmıştır. Kaynak


Kaynaklar:

Kültür Portalı, Ulu Camii ve Külliyesi

Celil Sadık, Manisa Ulu Cami


Comments


bottom of page