top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Magnesia ad Sipylum Antik Kenti Sikkeleri

Antik dönem ismi Magnesia [Mαγνησία] olan antik kent günümüz Manisa ilidir. İlk başlarda Tantalis olarak bilinmektedir.

Manisa yöresi Hititler döneminde 22 kent devletinin birleşmesinden oluşan Assuva Krallığı’nın sınırları içerisinde bulunmaktadır. M.Ö. 1200’lerde ise Lydialılar Kızılırmak’a kadar bütün Batı Anadolu’ya egemen olmuşlardır.

Antik Çağda Lydia Bölgesi’nin sınırları içerisindedir. Hermessos [Gediz] ve Kaikos [Bakırçay] vadilerinde kurulmuş olan Tantalis [Manisa] ve Thyateira [Akhisar] bölgede bilinen ilk yerleşim yerleridir.

M.Ö. 334’de Trakya üzerinden Anadolu’ya geçen Büyük İskender, Pers ordularını yenerek Suriye’ye doğru ilerlemiş ve Pers egemenliğine son vermiştir. Büyük İskender’in M.Ö. 323 yılında ölümünden sonra Büyük İskender’in komutanlarının birbirleriyle mücadelesi sonunda Seleukoslar, ardından Pergamon Krallığı’nın yönetimine girmiştir.

Bergama Krallığı III. Attalos’un ölümünden sonra vasiyeti üzerine Roma İmparatorluğu’nun yönetimine devredilmiştir. Manisa yöresinde meydana gelen büyük depremler sonucu bölgedeki Magnesia, Thyateira, Philadelphia ve Sardes gibi bütün yerleşimler büyük ölçüde yıkılmıştır. Roma İmparatoru Tiberius’un katkılarıyla bu kentler yeniden yapılmıştır

Tantalis kenti bir yer sarsıntısıyla yıkılarak sular altında kalmış, yerine Sipylos kenti kurulmuştur. Sipylos kentinin Frigler tarafından kurulmuş olabileceği düşünülmektedir. Bölgede Friglerin ve Lidyalıların egemenlik kurduğu yıllarda, Manisa tarihinde yeni bir dönemin başlamıştır.

Bu dönemde Tantalis ya da Sipylos isimleri anılmamaktadır. Bu antik kentlerin yerine Sipylos [Spil Dağı] yanındaki Magnesia yani Magnesia ad Sipylum kentinin ismi ortaya çıkmıştır. Romalılar ile Seleukos kralı Antiokhos III arasında yapılmış ve Anadolu tarihini etkilemiş olan savaş bu bölgede yapılmıştır.


Yazı ve görseller Magnesia ad Sipylum Antik Kenti Sikkeleri yazısından alınmıştır. Tüm sikkeleri görmek için yazıyı inceleyebilirsiniz.

留言


bottom of page