top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Philadelphia Antik Kenti Sikkeleri

Antik dönem ismi Philadelphia [ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ] olan antik kent günümüz Manisa - Alaşehir ilçesinde bulunan uzun ve büyük bir tarihe sahip antik Lidya kentidir. Antik kentin büyük bölümü günümüz Alaşehir yerleşiminin altında kalmıştır. Pergamon krallarından II. Eumenes tarafından MÖ 189 yılında kurulmuştur. [Aslen II. Attalos Philadelphos tarafından kurulmuştur]


Eumenes II, şehre halefi olacak olan kardeşi II. Attalos'un sevgisinden dolayı bu ismi vermiştir. Kral II. Eumenes kardeşinin sadakatinden dolayı kardeşini seven, kardeş sevgisi anlamlarına gelen Philadelphos [ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ] lakabanı kardeşi ve halefi olan II. Attalos'a vermiştir. II. Attalos Philadelphos [ΑΤΤΑΛΟΣ Β Ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ].

Attalos III MÖ 133'te Bergama krallığını Romalılara miras bıraktıktan sonra, Philadelphia Roma kontrolü altına girmiştir. MS 17'de şehir, Romalı tarihçi Yaşlı Pliny tarafından insan hafızasındaki en büyük deprem olarak adlandırılan Lidya depreminde antik kent tahrip olmuş ve İmparator Tiberius tarafından yeniden inşa edilmiştir. İmparatorluğun hayırseverliğini onurlandırmak için antik kentin adı Neocaesarea [ Neo Yunanca Neos Yeni kelimesinden türemiştir. Caesarea-Latince lider, büyük lider veya kralın şehri anlamlarına gelir. ] - Yeni Sezar Şehri olarak değişmiştir. Ancak sık sık sarsılan şehri onarmanın maliyeti vatandaşlara ağır bir yük bindirmiş ve yoksulluk hüküm sürmüştür. [Neocaesarea/Niksar antik kenti ile karıştırılmamalıdır.]

Kontrol ettiği ticaretin yanı sıra, antik çağda şehrin başlıca cazibe merkezi, çok sayıda hacı getiren ve çok ihtiyaç duyulan gelir getiren birçok dini bayramdı. Bu dini kültler ağırlıklı olarak antik sikkelerde yer alır ve Asklepios'a ve Zeus Helios'a özel bir onur verilirdi. Daha sonraki antik çağlarda Philadelphia, Vahiy Kitabının Yedi Kilisesinden biri olarak belirtilir.


Yazı ve görseller Philadelphia Antik Kenti Sikkeleri yazısından alınmıştır. Tüm sikkeleri görmek için yazıyı inceleyebilirsiniz.

Comments


bottom of page