top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Manisa Civarında Küçük Antik Kentler

Agoeira (Attaleia): Akhisar İlçesine 9 km. uzaklıktadır. Pergamon ile Seleukos İmparatorlukları arasında bir sınır kenti olmasına rağmen yerleşimle ilgili fazla bir bilgi yoktur.


Gordos: Gördes yerleşkesinin bulunduğu alanda yer alıyordu. Arkeolojik araştırmalar yapılmadığı ve kaynaklarda adına rastlanmadığı için kent hakkında bilgimiz yoktur.


Hyrkanis: Yerleşkesinin Halitpaşa ile Alibeyli köyleri arasındaki bir ovada olduğu düşünülüyor.


Heira Kome: Akhisar ile Salihli arasındaki bir düzlükte yer alıyordu. Kent hakkında fazla bir bilgi olmamasına karşın Beyoba köyü çevresinde rastlanan bazı mimari parçaların bu kentten kaldığı düşünülüyor.


Hermokapelaia: Gölmarmara İlçesi civarında görülen kalıntıların bu kente ait olduğu düşünülüyor.


Kastalos: Antik kaynaklarda adı geçmeyen bu kentin yerleşkesi Bebekli köyü yakınlarındaydı.


Kalanda (Kalamos): Gelenbe yerleşkesinin bulunduğu alanda yer alıyordu. Bizans döneminde piskoposluk merkezi olduğu bilinmesine rağmen kent hakkında başka bir bilgimiz yoktur.


Koloena (Koloene): Marmara gölünün güney kıyısında yer alan antik dönem yerleşimidir.


Trakhoula (Trakoula): Soma İlçesi yakınlarında bulunan antik dönem yerleşimidir. Bizans dönemi piskoposluk listesinde adı geçmesine rağmen kent hakkında başka bir bilgi yoktur.


Stratonikeia : Kırkağaç İlçesi Siledik Köyündedir. Selevkos İmparatorluğunun bölgede hakim olduğu İÖ 3.yy'da Selevkos Kralı Antiokhos önce üvey annesi daha sonra eşi olan Stratonikeia adına birisi Yatağan yakınlarında diğeri ise Manisa'da aynı isimde iki kent kurmuştur. Bu iki kenti birbirinden ayırt etmek için Yatağan'da bulunana Karia Stratonikeia'sı, yerleşkesi Manisa'da bulunana ise Mysia Stratonikeia ismi verilmektedir. Son zamanlarda ilgi çeken bu bölgede arkeolojik araştırmaların ve kazı çalışmaları başlayacağı düşünülüyor.


Silondos : Selendi'ye bağlı Kara Selendi köyü yakınlarında bulunan antik dönem yerleşimidir. Kentin İznik Konsülüne üye göndermesi o devirlerde dini bir merkez olduğu görüşünü kuvvetlendirmekte. Birkaç duvar kalıntısı dışında günümüze ulaşan bir bulgu yoktur.


Satala: Kula İlçesi Sandal Köyünün doğusunda olduğu sanılan antik kentin yeri tam olarak saptanamadı. Köy içerisindeki evlerin duvarlarında antik dönemden kalan taşları görmek mümkün.


Sasotra: Antik dönemden iz kalmayan yerleşim Kula Başıbüyük Köyü civarındadır.


Saitta: Demirci İlçesi İçikler Köyü yakınlarındadır.


Sandiana: Yerleşkesi Soma Yırcalı köyündedir.


Maionia: Yerleşimi Salihli ile Kula arasında bulunan Gökçeören Köyüdür. Strabon ve Herodotos bu kentten bahsetmelerine rağmen kent hakkında bilgi vermezler. Bizans döneminde ise Sardes Metropolitliğine bağlı bir psikopozluk merkezi olduğu biliniyor. Bölgede arkeolojik araştırma yapılmadığı için yerleşim hakkında fazla bilgi yoktur. Kentten günümüze ulaşan sadece bir tepe üzerinde bulunan ve şehrin kalesine ait olduğu düşünülen sur duvarlarıdır. Maionia hakkında araştırmalarıyla bilinen Duygu S.Akar Tanrıver kentin bazı kaynaklarda Meonia olarak isimlendirildiğinden bahseder. Aynı araştırmacı kentin sınırlarının Lidya'nın kuzey doğusunda yer alan ve Katakekaumene denilen volkanik arazi ile Phidelphia kenti arasında kalan bir bölgede olduğunu yazmış. Yerleşke Roma döneminde ticaretinin gelişip şehir kalabalıklaşmaya başlayınca şehir statüsü kazanmış. Bizans kayıtlarında şehrin adına rastlanması bu yıllarda da şehir durumunu koruduğunun göstergesidir. Uzun yıllar boyunca verimli topraklarını değerlendiren Maionia halkı bereket ve bolluk içerisinde yaşadılar. Ticari hayatının zenginleşmesi sonucunda kent kendi sikkelerini basar duruma gelmiş. Bir yazıtta bu bölgede ağaç kesenlerin cezalandıracağı yönünde bir yazı bulunmuş.

Maionia Antik Paraları

Persikai: Sarıçam Köyü yakınlarında bulunuyordu. Pers İmparatorluğunun bölgedeki hakimiyeti sırasında kurulan şehirlerden birisi olduğu biliniyor. Kent hakkında başka bir bulgu olmadığı gibi antik kaynaklarda da ismine rastlanmadı.


Yazı Arkeoloji Gezginleri blogundaki 16 Eylül 2014 tarihli Manisa Civarında Küçük Antik Kentler yazısından alınmıştır.


Yorumlar


bottom of page