top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Ege Bölgesinde Dört Küçük Antik Yerleşimden Biri: Apollonis

Apollonis, Akhisar’ın Mecidiye bucağının yakınlarında bulunan bir tepe üzerinde yer alan antik bir kenttir. Strabon şehrin yerini kitabında şöyle tanımlar. ‘Kaikos ovasından ve Pergamon kentinden Sardeis şehrine giderken ikisinin orta yerinde ve her ikisine de üç yüz stadion uzaklıkta bulunan yüksekçe bir plato üzerindedir.'


Şehir İÖ 195 yılında Pergamon kralı II. Eumens kurdu ve annesi olan aynı zamanda Pergamon Kralı I.Attalosun eşi Apollonis'in (ölümü İ.Ö.197) ismini verilmiştir. Apollonis'in Attalos'tan olan oğulları Eumenes ile III.Attalos annelerinin adına iki kent daha kurmuşlardır.

Büyük depremlerle yıkılan şehir İmparator Tiberius tarafından onarılmıştı.


Apollonis'te yüzey araştırması ve kazı yapılmamıştır. Burada çanak-çömlek parçalarına rastlanmışsa da yeterli bilgiyi vermekten uzaktırlar. Kent yapılarına ait taşlar ise köylüler tarafından kullanılarak bitirilmiştir.


Yazı Arkeoloji Gezginleri sitesinden 15 Ağustos 2014 tarihli Ege Bölgesinde Dört Küçük Antik Yerleşim yazısından alınmıştır.

Comments


bottom of page