top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Tantalis ve Magnesia ad Sipylum

MÖ 2 bin yıllarında kurulan Magnesia ad Sipylum kenti, Spil Magnesia’sı olarak geçer, bir Lidya kentidir. Plinius, Magnesia’nın ‘Sipyleum’ diye adlandırıldığını; ama daha önceleri ‘Tantalis’ denildiğini belirtmiştir. Tantalis, Kral Tantalos’un kurduğu krallıktır. Çocukları Pelops ve Niobe’nin hikayeleri ile ilişkili anıtları Spil Dağı’nda bulunmaktadır.

Ağlayan Kaya Niobe’nin, Pelops Tahtı Pelops’un anıtıdır. Pelops Tahtı’nın yakınında Tantalos’un mezarı olduğu da düşünülmektedir.

MS 17 yılında yaşanan büyük depremde yıkılan 12 antik kentten biridir.


Hitit döneminde bölgeye Arzava denildiği düşünülmektedir. MÖ 8. yy Frigya, MÖ 6. yy’den itibaren başkenti Sardes olan Lidya Krallığının hükmü altındalardı.

Büyük İskender Heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki ünlü Büyük İskender heykeli. 1895 yılında, Magnesia (Manisa) antik kentindeki kazıda bulunmuştur. Kaynak


Büyük İskender Heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Heykeltıraş Menas'ın İmzası, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, MÖ 3. yy

MÖ 334 yılında Büyük İskender ile Makedonya İmparatorluğuna, MÖ 301’ yılında Lisimahos hükmüne, MÖ 281 yılında Seleukos İmparatorluğu’na, MÖ 190 yılında Roma topraklarına, kısa bir süre Pergamon Krallığına, MS 395 yılında Bizans topraklarına katılmıştır, Türklerin Anadolu’ya girmesiyle Türk akınları görmüştür. 14. yy’de Manisa Saruhanlı’da Saruhanoğulları Beyliği kurulmuştur. Saruhan Bey 1313 yılında Manisa’yı ele geçirip beyliğin başkenti yapmıştır.

1390 yılında Osmanlı Devleti’nin başında Yıldırım Beyazıt varken, Saruhan Beyliği başındaki Hızırşah beyliği Osmanlı Devleti’ne teslim etmiştir. 1412 yılında kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. 26 Mayıs 1919’da Yunan işgali görmüş, 8 Eylül 1922’de işgal kuvvetlerinden alınmıştır.


Magnesia ismi nereden geliyor?

Magnesia isminin kökeninin Yunanistan’daki Magnesia’dan gelen kolonilerin kurduğu yerlerden birisi olduğu söylense de, Akpınar mevkiinde kabartması da olan Ana Tanrıça Ma’dan (sonraki dönemlere Kybele olarak kullanılmış) türemiş Ma’nın kenti anlamında Magnasa olduğu da düşünülmektedir. Bölgede birçok yerde Helenleşme dönüşümünü görürüz.

Magnesia isminin kullanıldığı bir başka antik kent Aydın’dadır. Magnesia ad Maeandrum (Menderes Magnesia’sı) Aydın Germencik’te ve Magnesia ad Sipylum (Spil Magnesia’sı) Manisa merkezdedir.


Kayıp Şehir Atlantis Manisa’da mı?

Tanrılar tanrısı Zeus ve Atlantis’İn ilk kralı Atlas’ın kızı Pluto’nun oğlu olan Tantalos, Tantalis kentinin hükümdarıdır. Spil Dağı’nda deprem olur ve dağda yarıklar olur, kent yarıktan içeri gömülür. Manisalı yazar Pausanias ' O kadın (Dünya) Magnesia'yı, Spil şehrini ve ünlü Tantalis kentini yuttu.' der.

Pelops MÖ 4 bin öncesinde yaşadığı düşünülür. Bu dönemlerde Tantalis’te büyük bir deprem olur, deprem şehir Spil Dağı’nda açılan yarıklara gömülür. Kalanların bir kısmı Mısır ve Girit’e göçer.


İngiliz Arkeolog Peter James 11 bin yıllık kayıp şehir Atlantis’in peşinden giderken birçok çalışma yapmıştır. Bunlardan birisi kelime kökenlerinden Atlantis’e ulaşma çalışmasıdır. Kral Tantalos ve Tantalis kenti, benzerlikleri itibariyle Peter James’i 1995 yılında Manisa’ya getirmiştir. Manisa’da olası Atlantis kentini Spil Dağı’nda arar. Karşılaştığı bulgularla ülkesine gider ve “Kayıp Uygarlık Atlantis” kitabını yazar. Kayıp şehir Atlantis’in Manisa Spil Dağı altında olduğunu ve Manisa’da çalışmalar yapılması gerektiğini savunur.

Yeni Asır Gazetesinden Ömer Genç’in hazırladığı Haydar Aksakal anılarından konuyu Atlantis Manisa'da yazısından öğrenebilirsiniz.


Bölgede arkeolojik çalışmalar başlamadığı için Atlantis, Tantalis, Magnesium ad Sipulum hakkında yeterli bilgimiz bulunmamaktadır.


Comments


bottom of page