top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Saruhan Türbe

Saruhan Türbe, Manisa’nin merkez ilçesi Şehzadeler içinde bulunmaktadır. Saruhanoğulları Beyliğinin kurucusu Saruhan Bey’e (1270 - 1345) ithafen torunu İshak Bey (İshak Çelebi) tarafından yaptırılmıştır.


Saruhan Bey Horasan doğumludur. Bizans İmparatorluğunun önemli merkezlerinden olan Manisa’yı 1313 yılında fethetmiştir. Fetih günü 1313 yılının Regaip Kandiline denk geldiği için Manisa’nın fethi Regaip Kandili ile birlikte kutlanır.


Saruhan Bey Türbesinin yakınına Saruhan Parkı ve Saruhan Bey heykeli yaptırılmıştır.


Türbenin giriş alınlığında kitabe boşluğu bulunmasına rağmen kitabesi bulunmamaktadır. Türbe tek merkezi kubbelidir. Giriş bölümü yuvarlak kemer içinde bulunur. Giriş kapısının iki yanında pencere boşluğu vardır. Yapının batı ve güney cephesinde iki pencere kuzey ve doğu cephesinde bir kapı bir pencere açıklığı bırakılmıştır. Doğu cephede yer alan kapı ve pencerenin yapı zemininden yüksek olan bölümle ilgili olduğu kesimdir. Türbenin içinde doğrultusunda olmayan büyük bir sanduka yer almaktadır. Türbenin giriş kapısının solunda eski türbedarlarından birinin mezarı bulunur. Çevre eskiden mezarlık olarak kullanıldığı için doğu cephede yer alan yüksekçe setin önünde de bir mezar daha göze çarpar.


Tonozlu girişi ile yöreye has bir plan tipinin ilk örneklerindendir.


Saruhan Bey Türbesi olarak da bilinir.

Saruhan Bey Türbesi, Erol Şaşmaz
Saruhan Bey Türbesi, Erol Şaşmaz
Saruhan Bey Heykeli, Erol Şaşmaz

Kaynaklar:

Saruhan Bey Türbesi

Saruhan Bey Türbesi


Yorumlar


bottom of page