top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Philadelphia Antik Kenti

Philadelphia Antik Kenti, Manisa merkezine 110 km uzaklıktaki Alaşehir ilçesi ve etrafında MÖ 5 binlerden bu yana düzenli olarak kullanılan yerleşimdir. Philadelphia, ismini Pergamon kralı 2. Attis Philadelphos’tan MÖ 2 yy’de almıştır. Kardeş sevgisi anlamına gelmektedir. Dünya’da birçok Philadelphia kenti olması nedeniyle Lydia Philadelphiası olarak tanımlanır. ABD’deki Philadelphia kenti, İncil’de adı geçen ismini Alaşehir’deki Philadelphia Antik Kenti’nden almıştır. Bu ismi 1682 yılında kentin kurucusu William Penn koymuştur.

Farklı dönemlerde Flabia (Flavia) ismi de kullanılmıştır.

Philadelphia Antik Kenti

Philadelphia Antik Kenti, Helenistik döneme ait buluntular, dış surların bir kısmı ve Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait St Jean Kilisesine ait ayaklar ve tiyatro kalıntıları hala ayaktadır.

Buluntuların önemli kısmını Alaşehir merkezinde görmek mümkündür.


Philadelphia kenti ana ticaret yolları üzerinde bulunmadığından pek ilgi çekmemiş ve savaşlardan uzak kalmıştı. Bu nedenle şehrin etrafında 11.yy kadar sur yapılmamıştı.

Şehir 1075 yılında Türkler tarafından işgal edilmiştir. Birinci Haçlı seferi sırasında Aleksios Komnenos şehri geri almıştır. (1089) Bizanslılar şehri sağlam bir kale haline getirerek Türk akınlarına karşı koymuşlardır. Şehir 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.


Kent, birçok kez deprem ve savaş görmüş, yıkılmış ve tekrar onarılmıştır. Roma döneminde görkemli festivallere ev sahipliği yapmıştır, bu sayede “Küçük Atina” olarak bilinir.


Amasyalı coğrafyacı Strabon, Philadelphia’yı "deprem şehri” olarak tanımlar.


Kazılar yetersiz olduğu için tarihine dair az sayıda bilgi bulunmaktadır.


Antikçağ'ın en önemli üzüm üreticilerinden Philedelphia (Alaşehir-Manisa) sikkelerinden biri üzerinde üzüm salkımı şeklinde yüze sahip tanrı Dionysos tasviri. MS 1.- 2. yüzyıl:


St Jean Kilisesi (Aziz Jean Kilisesi)

İncil’de adı geçen yedi kiliseden biri Philadelphia’dadır. Kilise, bugün anladığımız anlamda dört duvardan oluşan bina değil, cemaat gibi düşünebilir. Buna rağmen Alaşehir’de anladığımız anlamda kilise de bulunmaktadır: Philadelphia St Jean Kilisesi olarak bilindiği gibi, Philadelphia Aziz Jean Kilisesi ya da Philadelphia Siesean Kilisesi olarak da bilinir.

Philadelphia St Jean Kilisesi, MS 6. yy’de yapılmıştır.


Kilise anıtı

Philadelphia Bayrakları:Comments


bottom of page