top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Kula Peribacaları Tabiat Anıtı

Manisa'nın Kula ilçesi ile Salihli ilçeleri arasında yer almaktadır. Toplam alanı 2320 kilometrekaredir. Burgaz mevkiinde Gediz nehrinin üst kısmında yağmur , rüzgar , erozyon ve ısı etkisiyle oluşmuştur. Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat alanı ilan edilmiş ve Kula – Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Türkiye’nin UNESCO etiketli ilk ve tek jeoparkıdır.

Kuladokya olarak da bilinir.


Vadide Gediz nehrinin biriktirmiş olduğu alüvyonlar içerisinde, günümüzden yaklaşık olarak 1.240 ile 1.170 milyon yılları arasındaki dönemde yaşamış olan ve Homo Eractus olarak bilinen insanlar tarafından şekil verilerek değişik amaçlarla kullanılan bir taş alet bulunmuştur. Uzunluğu 6 cm ve genişliği 4 cm olan ve kuvarsit olarak adlandırılan bir taştan üretilmiş olan bu alet Türk, İngiliz ve Hollandalı Yerbilimciler tarafından 20 yıldan beri bu yörede yapılan bilimsel çalışmalar kapsamında tesadüfen bulunmuştur. Bu taş alet Batı Anadolu’nun prehistorik tarihi bakımından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu alet bulunmadan önce batı Anadolu’da insanlık tarihine ait en eski izler 510 bin yıl öncesine kadar geriye gitmekte idi. Bu aletin bulunması ile prehistorik insana ait izler 1.2 milyon yıl gibi çok daha eskiye gitmiştir.

Yeryüzünde insanların ilk defa Afrika Kıtasından Avrupa, Asya ve Amerikalara yayıldıkları büyük ölçüde kabul edilen bir gerçek olmakla birlikte, bu göçün muhtemel güzergâhları ve zamanlaması bakımından bilim insanları arasında tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Gediz vadisinde insana ait bu taş aletin bulunması ile Paleolitik Dönemi insanlarının Afrika’dan Avrasya’ya göç ederken Anadolu Yarımadasını bir güzergah olarak kullandıkları ve Anadolu üzerindeki göç güzergahlarından birisinin de Gediz Vadisi olduğu ortaya çıkmiştir. Bu göçün zamanlama bakımından 1.240 ve 1.170 milyon yılları arasında gerçekleştiği büyük bir doğrulukla ortaya konulmuştur.


Her ne kadar Batı Anadolu’da daha önce de Paleolitik Döneme ait birtakım insan el ürünü aletler bulunmuş ise de bunların yaşları konusunda ileri sürülen görüşler arasında birtakım tutarsızlıklar bulunmakta idi. Bu sebepten dolayı Anadolu yarımadasında insanlık tarihinin en eski dönemleri hakkındaki bilgilerimiz yetersiz düzeyde kalmıştır.


Kula Peri Bacaları sanal turu


Kaynaklar:


Comments


bottom of page