top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Strabon'un Kula'sı "Katakekaumene"

Kula Jeopark sahasında yer alan üstün nitelikli doğal oluşumlar şanı 2 bin yıldır bilinmektedir. Antik dönemin büyük Coğrafyacısı, Amasya doğumlu Strabon (MÖ 64 – MS 24) ansiklopedik şaheseri olan "Coğrafya" kitabında Kula'yı kömür karası bazalt taşlarından ötürü "Katakekaumene" yani Yanık Ülke olarak adlandırıp detaylı bir biçimde anlatmaktadır.


Strabon (MÖ 64 - MS 24), Roma İmparatorluk döneminde yaşamış Yunanlı tarihçi, coğrafyacı, gezgin ve filozoftur. Yaşadığı dönemde bilinen yerlere yapılan göçlere ve hangi milletlerin yerleşmeler yaptığı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar ile ün kazanmıştır. Roma aristokratlarıyla kan bağı olduğu düşünülmektedir. Bugünkü Amasya ili sınırları içinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Strabon dünyanın ilk coğrafyacısıdır.

2000 yıl önce yazmış olduğu "Coğrafya" kitabından alıntı: …bu sahayı geçtikten sonra Katakekaumene diyarına varılır. Bu memlekette, en kaliteli şaraplardan hiçbir eksiği olmayan "Katakekaumenit" şaraplarının üretildiği asmalardan başka tek bir ağaç bile yoktur. Toprağın yüzeyi bir tür külle kaplı olup dağ taş her yer ateşte yanmışçasına simsiyahtır. Sahada; "Physse" başka bir deyişle "nefes alan delikler" olarak bilinen üç tane çukur vardır. Bunların üzerinde yer alan dik tepeler makul suretle yerin içinden püsküren kızgın kütlelerin birikmesi sonucu oluşmuşlardır…


Kommentare


bottom of page