top of page
  • Yazarın fotoğrafıSpil'in Çocukları

Kamalı Efe (1883-1938)

Kamalı namıyla anılan Ahmet Efe, Hicri 1299 (Miladj 1896) tarihinde Bakır’da doğmuştıır. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale cephesinde, büyük yaralılıklar göstermiş daha sonra doğu cephesine gönderilmiş ve buradaki savaşlardaki üstün cesaretinden dolayı Çavuş rütbesi almıştır. Adeta savaşlarda pişen bu yiğit, büyük harbin sonunda Bakır’a dönebilmiştir Milli Mücadeleye de katılan Ahmet Efe, Saçlı Mustafa Efe ile 12. Akıncı müfrezesinde komutanlık yapmış, Soma Balıkesir cephelerinde ve Anzavur Ahmet’in hilafet ordusunun takiplerinde görev almıştır. 30 Mart 1938 tarihinde vefat etmiştir. Mezarı güzel beldemiz Bakır’dadır.


Yazı Kırkağaç Kaymakamlığı'nın Kırkağaç'ın Yetiştirdiği Ünlü Kişiler yazısından alınmıştır.

留言


bottom of page